Kościół Adwentystów

Krótki opis

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego powstał w Stanach Zjednoczonych w połowie XIX wieku, w okresie wielkiego przebudzenia religijnego, które ogarnęło większość kościołów chrześcijańskich ok. r. 1844, kiedy spodziewano się powrotu Chrystusa.

Pierwszym polskim Adwentystą Dnia Siódmego był Michał Bylina Czechowski. Był on też pierwszym misjonarzem kościoła w Europie.

Z powodu sytuacji politycznej drugiej połowy XIX wieku nie udało mu się dotrzeć do ojczystego kraju, założył jednak szereg grup adwentystycznych w Szwajcarii i innych krajach.

Kościół adwentystyczny zapoczątkował swe działanie na terenach polskich na początku XX wieku. Obecnie kościół ADS w Polsce liczy ok. 10 tysięcy wyznawców. Poza Polską ok. 3000 wyznawców polskiego pochodzenia rozsianych jest po całym świecie, w tym ok. 1000 w Australii. Większość ich mieszka w Melbourne, spora grupa jest także w Adelaide, a mniejsze znajdują się w Sydney, Newcastle, Canberra i na Gold Coast.
Na całym świecie jest obecnie ponad 15 milionów Adwentystów Dnia Siódmego, a liczba ta wzrasta z dnia na dzień o 3000.

W Sydney jest ponad 7000 Adwentystów. Po więcej informacji (w języku angielskim) prosimy zajrzeć do gscadventist.org.au

Nazwa kościoła

Nazwa kościoła nawiązuje do dwóch zasadniczych nauk Pisma Świętego: do ważności 10 Przykazań Bożych i do Powtórnego Przyjścia Pana Jezusa na naszą ziemię.

Pan Jezus, zanim odszedł z tej ziemi obiecał: „przyjdę powtórnie” (Ew.Jana 14:3). Słowo „adwent” znaczy po prostu przyjście.

Ogromna większość kościołów chrześcijańskich uznaje ważność Przykazań, ignoruje jednak przykazanie czwarte, o Bożym Dniu Odpoczynku, które mówi „Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił…” (Księga Wyjścia 20:8). Dzień sobotni to siódmy dzień tygodnia, ustanowiony jako pamiątka stworzenia, gdy po sześciu dniach stwarzania Bóg „odpoczął w dzień siódmy, błogosławił i poświęcił go” (Księga Rodzajów 2:3). Po więcej informacji na temat stworzenia w języku angielskim prosimy zajrzeć do http://creation.com/
Po artykuły w języku polskim prosimy zajrzeć do http://creation.com/polish/

Zasady wiary

 1. Jako podstawę wszystkich naszych zasad wiary przyjmujemy Biblię, jako natchnione Słowo Boże.
 2. Wierzymy w jednego Boga w trzech osobach:Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty.
 3. Bóg stworzył cały dający się ogarnąć przez człowieka wszechświat, włączając w to człowieka, w ciągu sześciu dni, około 6 tysięcy lat temu. Człowiek, obdarzony wolną wolą, zdecydował się nie ufać Bogu i przez swój wybór sprowadził grzech na świat, tj. na wszystkich ludzi.
 4. Bóg, aby ratować człowieka przyszedł na ten świat w osobie Jezusa, wziął na siebie winę człowieka i poniósł karę na jego miejscu.
 5. Bóg nie zostawił człowieka bez wskazówek jak ma żyć. Zawarte są one w 10 przykazaniach.
 6. Zapłatą za grzech jest śmierć, czyli zagłada na wieki, ale dzięki śmierci Jezusa na krzyżu każdy, kto w Niego uwierzy może uniknąć tej zagłady. Ta śmierć, którą ludzie umierają obecnie, jest tylko tymczasowym snem, w którym nie ma żadnej świadomości i z którego się każdy obudzi w zmartwychwstaniu.
 7. Życie każdego człowieka zostanie rozpatrzone na sądzie i jego los zdecydowany, zanim Jezus powróci na naszą ziemię.
 8. Jezus powróci na tę ziemię, aby zakończyć historię tego świata, zabrać Swoich wiernych i ostatecznie usunąć grzech i wszelkie jego skutki i ślady.
 9. Każdy, kto uwierzy w Jezusa ma się dać ochrzcić, tak samo jak Jezus był ochrzczony, tj, przez całkowite zanurzenie.
 10. Wierzący powinni brać udział w Komunii w postaci chleba i wina. Celem tego jest przypominanie śmierci Jezusa i Jego powtórnego przyjścia.
 11. Wierzący powinni przyłączyć się do społeczności kościoła, aby wspierać się nawzajem i wykonywać zadanie dane kościołowi przez Jezusa.
 12. Zadaniem zleconym kościołowi jest głoszenie całemu światu Dobrej Nowiny o odkupieniu od grzechu w Jezusie. Na ten cel przeznaczona jest dziesięcina, czyli dziesiąta część dochodów każdego członka.