Dzialalność Społeczna

Działalność społeczna jest w centrum zainteresovania Adwentystycznej Agencji Rozwoju i Pomocy – po angielsku Adventist Development and Relief Agency – w skrócie ADRA.

Jest to organizacja międzynarodowa, uznawana przez rządy wielu państw. Jest dobrze znana w krajach rozwijających się, gdzie stoi na czele wielu akcji humanitarnych. W niektórych rejonach, gdzie toczą się walki, jest jedną z nielicznych orgnaizacji, którym miejscowe władze pozwalają działać.

Struktura organizacyjna utrzymywana jest z funduszy kościoła, więc wszelkie datki idą całkowicie na wyznaczone cele.

ADRA prowadzi ośrodek poradnictwa w Blacktown, gdzie można znaleźć pomoc w trudnych sytuacjach życia.

Z każdego dolara zainwestowanego w pracę ADRA 85 centów trafia bezpośrednio na projekty rozwoju społeczności i pomocy ofiarom katastrof w Australii. Pozostała część jest wykorzystywana na usługi zarządzania projektami, w tym rozliczalność i administrację, edukację społeczności i pozyskiwanie funduszy na więcej zasobów.

Po więcej informacji (w języku angielskim) prosimy zajrzeć do www.adra.org.au